Građevinski fakultet, 04.12.2020

Dozvoljena literatura na provjerama znanjaNa teorijskom dijelu kolokvijuma i završnog ispita nije dozvoljeno korišćenje literature.

Na dijelu koji se odnosi na zadatke, dozvoljeno je korišćenje knjige i skripte (eventualno papira sa formulama), ali nije dozvoljeno korišćenje sveski sa urađenim zadacim.

 

PREDMETNI NASTAVNIK

Broj posjeta : 219