Građevinski fakultet

Katalozi mehanizacije
Na adresi https://www.ucg.ac.me/objava/blog/9516/objava/18063-interesantni-katalozi-mehanizaciije,je dostupna dodatna literatura za građevinske masine.

Broj posjeta : 384