Građevinski fakultet, 24.03.2020

Materijali za vježbeU skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i preporukama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65505-univerzitet-crne-gore-upucuje-nastavno-osoblje-na-moguce-nacine-odrzavanja-nastave-onlajn), u prilogu se nalaze uputstva za izradu semestarskog rada. Uputstva i zadaci su dati u skladu sa Programom i planom vježbi koji su svima dati uz postavke. Za termine vezane za dostavu i pregled pojedinih dijelova semestarskog rada će obavještenje biti naknadno. 

Za dodatne konsultacije možete se obratiti na mail adrese predmetnih saradnika.

Termin kolokvijuma će naknadno biti utvrđen, u zavisnosti od razvoja situacije.

Dokumenti

Broj posjeta : 702