Građevinski fakultet, 17.03.2020

Predavanja tokom perioda obustave nastaveU skladu sa naredbom Vlade Crne Gore i preporukama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/65505-univerzitet-crne-gore-upucuje-nastavno-osoblje-na-moguce-nacine-odrzavanja-nastave-onlajn), za ovaj predmet su ranije u rubrici Dokumenti postavljena pripremljena predavanja. U prilogu se nalaze i izvodi iz literature (koje ce studenti moci da koriste na prvom kolokvijumu).

Studenti treba da uz pomoć predavanja i druge dostupne literature nauce sve teme predviđene za prvi kolokvijum, zaključno sa mašinama za betonske radove. Za dodatne konsultacije mogu se obratiti na moju mejl adresu.

Takođe je potrebno da prouče i materijal za drugi kolokvijum "Mjerenje i normiranje rada u građevinarstvu (normativi i analize cijena), plaćanje rada i sistemi nagrađivanja", kako bi se isti obrađivao na predavanjima, nakon prekida obustave nastave. 

Termin kolokvijuma će naknadno biti utvrđen, u zavisnosti od razvoja situacije.

Dokumenti

Broj posjeta : 274