Građevinski fakultet, 27.08.2020

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom rokuStudenti mogu polagati oba kolokvijuma u oba termina utvrđena u rasporedu polaganja u septembarskom roku. Ukoliko žele da polažu oba kolokvijuma, ne moraju to uraditi u istom terminu.

Takođe, studenti mogu polagati u oba termina završni dio ispita koji se sastoji od testa i usmenog ispitivanja, pri čemu se oba dijela završnog ispita moraju polagati u istom terminu. 

Studenti koji polažu kolokvijum (kolokvijume) i završni ispit, ne moraju to uraditi u istom terminu.

Satnica polaganja je sljedeća:

8.9.2020. (sale 105, 008)

  • od 8 do 8:45 - test (kao dio završnog ispita);
  • od 9 do 12 -kolokvijumi;
  • od 11 - usmeni (kao dio završnog ispita), pri čemu usmeni za studente koji budu polagali oba kolokvijuma neće početi prije 12 sati.

17.9.2020.(sale 105, 008)

  • od 13 do 13:45 - test (kao dio završnog ispita);
  • od 14 do 17 -kolokvijumi;
  • od 16 - usmeni (kao dio završnog ispita), pri čemu usmeni za studente koji budu polagali oba kolokvijuma neće početi prije 12 sati.

Uslovi za polaganje kolokvijuma, testa i usmenog ispita su isti kao i tokom nastave. Na ispit (kolokvijum, test i usmeni) je potrebno donijeti indeks, a elaborat je potreban za usmeni dio ispita.

Broj posjeta : 200