Građevinski fakultet, 16.12.2019

predaja elaborata iz Osnova mostovaObavještavaju se studenti da je predaja Elaborata iz Osnova mostova organizovana na sljedeći način:

pondeljak 23.12. od 12h do 14h  br indeksa: 1/17 do 39/17

utorak  24.12. od 8.45h do 10.30h   br indeksa: 39/17 do 85/17

četvrtak 26.12. od 14h do 16h  br indeksa:  86/17 do 60 /15

petak 27.12. od 12h do 14h br indeksa:  62/15 do /08

 

Elaborat je potrebno formatizovati i ukoričiti na A4 format, i takav donijeti na uvid.

Iz Kabineta

Broj posjeta : 261