Građevinski fakultet, 20.12.2019

Izmijenjeni termini predaje elaborata iz Osnova mostovaNa zahtjev studenata termini predaje elaborata su

13.01.2020. od 11 do 14h br indeksa /17

15.01.2020. od 11 do 14h ostali indeksi

Za studente koji su žele da predaju elaborat prije gore navedenih termina, moguće je elaborat predati

 u ponedeljak u 23.12.2019. u 12h 

iz kabineta

 

Broj posjeta : 265