Fakultet političkih nauka, 04.01.2021

Domaći rad IIU prilogu se nalazi grupni domaći rad.

Rok za predaju domaćeg rada iz predmeta Metodologija političkih nauka je 20. januar (do kraja dana). Rad poslati na mejl nbatricevic.fpn@gmail.com.

Svaka prekomjerna sličnost u sadržaju domaćih radova biće najstrože sankcionisana.

Napomena: sadržaj domaćeg rada će, po potrebi, biti propitan i na usmenom završnom ispitu.

Dokumenti

Broj posjeta : 77