Fakultet političkih nauka, 03.11.2020

Raspored polaganja I kolokvijuma; Literatura za test - ažuriranoI kolokvijum iz Globalizacije će se održati, prema rasporedu, 09. XI sa početkom u 17h u sali IV prema sljedećem rasporedu:

 

Politikologija - Međunarodni odnosi ( br. indeksa 1/18 - 45/18) 17:00 - 17:45h 

Politikologija - Međunarodni odnosi ( br. indeksa 47/18 - 54/17); Novinarstvo (specijalističke studije) 17:45-18:30h

Politikologija (specijalističke studije) 18:30-19:15h

Međunarodni odnosi (specijalističke studije)  19:15-20:00h

Za prvi kolokvijum se priprema sljedeće gradivo iz Hrestomatije za predmet:

  • Held, D., Debate o globalizaciji, str. 48-60;
  • Hirst i Tompson, Globalizacija - nemonovan mit, str. 112-128;
  • L. Skler, Rivalska shvatanja globalizacije - dio iz hrestomatije
  • Milanović, B., Globalna nejednakost, str. 120-125 i 171-192;
  • Pečujlić, M., Globalizacija, dva lika sveta (Globalna elita moći i forme globalizacije), str. 93-113;
  • Kastels, M., Moć identiteta, str. 248-280; 304-313;15-22

Studenti su u obavezi da kolokvijum rade u svojoj grupi.

Tokom boravka na Fakultetu i tokom izrade testa, studenti se moraju pridržavati propisanih zdravstvenih mjera.

Broj posjeta : 97