Fakultet političkih nauka, 01.12.2020

Vježbe 02. XIIVježbe će se održati elektronskim putem. Studneti su u obavezi, kao za prethodne vježbe, da svoje prikaze pročitanih materijala pošalju saradniku u nastavi na mejl. Zbog preopterećenosti domena, studenti materijale mogu slati i na mejl dgperun@gmail.com

Broj posjeta : 43