Fakultet političkih nauka, 08.12.2020

Literatura za II test; Obavještenje o vježbama 9. XIIObavještavaju se studenti da se za II redovni kolokvijum iz Globalizacije, koji je planiran za ponedjeljak, 14. XII, priprema sljedeće gradivo iz Hrestomatije:

 

  • Pečujlić, M., ​Globalizacija, dva lika sveta​ (Ekspanzija kulturnih konflikata), str. 135-142,
  • Steger, M., Globalizacija - kratak uvod (Ekološka dimenzija), str. 81-92,
  • Herman i Mekčesni, Globalni mediji, str. 7-17 i 280-302,
  • Bek, U., Svetsko rizično društvo, str. 18-39, 77-83 i 201-216,
  • Đurić, D., Izvan kruga, str. 129 - 164​​
  • Bostrom, Nik, Ćirković, M. Milan, Rizici globalnih katastrofa, str: 139-16

Vježbe, predviđene za 09. XII održaće se elektronskim putem, kao i prethodne. Materijale je potrebno poslati u sedmici u kojoj su vježbe. 

Raspored polaganja II kolokvijuma će biti naknadno objavljeno.

Broj posjeta : 51