Fakultet političkih nauka, 13.12.2020

Raspored polaganja II redovnog kolokvijuma09:00h -9:45h Međunarodni odnosi (Specijalističke studije); Novinarstvo br. indeksa 39/20 – 45/20 (specijalističke studije)

9:45h -10:30h  Politikologija – Međunarodni odnosi (novi program) 

10:30h-11:15h Politikologija (specijalističke studije)  i Novinarstvo, br. indeksa  46/20 – 212/17

Test će se održati 14. XII.

Broj posjeta : 47