Fakultet političkih nauka, 15.04.2018

Esej - izboriZa esej iz Političkog sistema Crne Gore o predsdničkim izborima studenti mogu u toku sedmice (a najkasnije do 20. aprila) javiti saradnici u nastavi temu koju će raditi. Rad (esej) bi trebalo da bude analitički, a ne deskriptivan Mogu biti fokusirane na rezultate izbora, izborne kapmanje kanditadata, političke profile kandidata, odnos javnog mnjenja, uticaj unutrašnjih faktora na rezultate, spoljašnje uticaje na rezultate, uticaj rezultata na unutrašnju/spoljnu politiku Crne Gore, odnos sa Evropskom unijom, komparaciju sa prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Srbiji, uticaj na regionalne odnose, položaj predsjednika u crnogorskom političkom sistemu i slično.

Esej bi trebalo da ima do pet strana teksta i da u potpunosti poštuje pravila pisanja i formatiranja rada. Svi korišćeni izvori moraju biti navedeni u bibliografiji.

Studenti svoje eseje šalju na mail saradnice (almedina@ac.me) najkasnije do 23. aprila. Naknadno poslati radovi neće biti ocjenjivani.

Na časovima u utorak, 24. aprila, će biti riječi o predsjedničkim izborima, a studenti će, na osnovu pripremljenih eseja učestvovati u diskusiji. Za eseje je moguće dobiti do pet poena, a za učešće u diskusiji još dodatna dva.