Fakultet političkih nauka, 11.02.2020

ECTS katalog; Spisak tema za seminarske radove i plan odbrane radova; Termini provjere znanjaU dodatku obavještenja studenti mogu pronaći:

ECTS katalog predmeta Politički sistem Crne Gore sa naznačenim terminima provjere znanja i literaturom koja se koristi za pripremu testova i ispita. 

Spisak tema za seminarske radove i plan odbrane istih sa pratećim objašnjenjima i uputstvima.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 144