Polaganje ispita - Savremeni politički sistemi II 2022Shodno promjenama u nastavnom programu na Fakultetu političkih nauka, nastava iz predmeta Savremeni politički sistemi II je predviđena kao mentorska, dok će studentima sa starijih godina biće omogućeno da polažu ispit u pismenoj formi.

Sadržaj predmeta:

Komparativna politika I: disciplina, pojmovi i klasfikacije

Komparativna politika II: hipoteze, teorije i izbor slučajeva

Politički sistem Švajcarske

Politički sistem Belgije

Politički sistem Švedske

Politički sistem Poljske

Politički sistem Španije

Politički sistem Južne Afrike

Politički sistem Indije

Politički sistem Brazila

Politički sistem Nigerija

Literatura:

Almond, Gabrijel et alt., Komparativna politika danas, FPN & CEDEM, Podgorica, 2009.

Vasović, Vučina, Savremen demokratije: tom 2, Službeni glasnik, Beograd, 2007.

Landman, Todd, Teme i metode komparativne politike: uvod

Termin polaganja ispita:

Završni ispit - 15.06.2022. u 10h (cjelokupno gradivo)

Popravni završni ispit - 29.06.2022. u 10h 

Raspodjela bodova:

Završni ispit nosi 100 bodova

Dokumenti

Broj posjeta : 184


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.