Metalurško-tehnološki fakultet

Zbir predispitnih poena iz Organske hemije
Molim studente da provjere zbir svojih predispitnih poena i sve eventualne greške jave najkasnije do petka, 11.06.2021. godine do 16. časova. Svoje radove studenti mogu pogledati u petak, 11.06.2021. godine u 12 časova u kancelariji 209.

Predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 82