Fakultet političkih nauka

Bodovno stanje prije ispita
U prilogu je konačna bodovna lista. Ukoliko nekome od studenata nijesu upisani bodovi javite se saradniku na mail. 

Dokumenti

Broj posjeta : 103