Fakultet političkih nauka

Satnica popravnog ispita
Popravni ispit, zakazan za 09. 02. 2021. počeće u 16:30h u kabinetu predmetnog profesora.

Broj posjeta : 60