Obavještenje o ispitu; Materijali za nastavu
Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Javna diplomatija da će se predispitne provjere znanja obaviti cjelovito sa završnim ispitom, a na osnovu Odluke Senata Univerziteta Crne Gore o izmjenama nalina polaganja ispita i predispitnih provjera znanja u slučaju kada se na završnom ispitu polaže cjelokupno gradivo. O terminu održavanja ispita, koji će biti usmeno, studenti će biti naknadno obaviješteni, a nakon okončanja ili ublažavanja vanrednih mjera u cilju suzbijanja novog koronavirusa Covid19.

U dodatku obavještenja, studenti mogu preuzeti dodatne materijale, koje treba konsultovati uporedo sa osnovnom literaturom, radi lakšeg savlađivanja gradiva. U materijalma se nalazi i godišnjak o kvantitativno izraženoj mekoj moći država svijeta i njihovo rangiranje. Ovaj godišnjak studentima treba da ukaže na elemente koji se uzimaju u obzir prilikom mjerenja meke moći, a njih mogu pratiti uporedo sa najznačajnijim političkim i međunarodnim događajima u svijetu tokom 2019. godine.

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.