Fakultet političkih nauka, 04.02.2021

Satnica ispitaIspit zakazan za 05. 02. održaće se prema sljedećem rasporedu:

13:00h-14:00h -  Medijske studije, sala III

14:00h-15:00h - Politikologija - Međunarodni odnosi, sala III,  do broja indeksa 26/2019.

15:00h-16:00h - Politikologija Međunarodni odnosi, sala III, posle broja indeksa 26/2019.

Broj posjeta : 49