Metalurško-tehnološki fakultet, 20.12.2020

Link za on-line nastavu 24.12.2020.Nastava planirana za 24.12.2020. godine održaće se putem ZOOM platforme u izmijenjenom terminu po zahjevu studenata.

 Nastava je predviđena za 4 školska časa, tj. efektivno dva sata on-line nastave. Nastava počinje u 17:00 - 18:00 (prvi sat) i u 18:10 - 19:10 (drugi sat) sa desetominutnom pauzom

Link za pristup je dat u nastavku:

 

Milovan Radulovic is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Milovan Radulovic's Personal Meeting Room

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/2572519828?pwd=c0NPd2ZVM0tJMmtJNzE1b2ZiaU5uUT09

Meeting ID: 257 251 9828
Passcode: 157912

Broj posjeta : 59