Fakultet političkih nauka

Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum iz ovog predmeta biće održan 2.4. preko Zoom platforme, studentima će naknadno biti proslijeđen pristupni link.

 

Broj posjeta : 15