Fakultet političkih nauka

Popravni kolokvijum - Novinarska etika




Popravni kolokvijum iz predmeta Novinarska etika, održaće se u ponedeljak, 28.12. u 14h, u sali broj 2.

Broj posjeta : 135