Fakultet političkih nauka, 06.04.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum iz predmeta Savremeni politički sistemi II biće održan u utorak 10.04. sa početkom u 12.15 sati (SALA 3).

Shodno ECTS katalogu, pismena provjera znanja obuhvata sve lekcije zaključno sa političkim sistemom Poljske.

Osim gradiva u udžbenicima, studentima se sugeriše da konsultuju slajdove dostupne na sajtu.