Fakultet političkih nauka, 21.02.2020

O predmetuShodno promjenama u nastavnom programu na Fakultetu političkih nauka, nastava iz predmeta Savremeni politički sistemi II neće se održavati u redovnim terminima. Studentima sa starijih godina biće omogućeno da polažu ispit u pismenoj formi.

 

Sadržaj predmeta:

Komparativna politika I: disciplina, pojmovi i klasfikacije

Komparativna politika II: hipoteze, teorije i izbor slučajeva

Politički sistem Švajcarske

Politički sistem Belgije

Politički sistem Švedske

Politički sistem Poljske

Politički sistem Španije

Politički sistem Južne Afrike

Politički sistem Indije

Politički sistem Brazila

Politički sistem Nigerija

 

Literatura:

Almond, Gabrijel et alt., Komparativna politika danas, FPN & CEDEM, Podgorica, 2009.

Vasović, Vučina, Savremen demokratije: tom 2, Službeni glasnik, Beograd, 2007.

Landman, Todd, Teme i metode komparativne politike: uvod

 

Termin polaganja ispita:

Kolokvijum - 27.03.2020. (prvih 6 tema iz sadržaja, zaključno sa Politički sistem Poljske)

Popravni kolokvijum - 9.04.2020.

Završni ispit - 25.05.2020. (cjelokupno gradivo)

Popravni završni ispit - 10.06.2020.

 

Raspodjela bodova:

Kolokvijum - 50 bodova

Završni ispit - 50 bodova

Dokumenti

Broj posjeta : 43