Prijava teme master rada
U skladu sa Pravilima studiranja na master studijama, član 15 stav 1, student predlaže temu i mentora rada nakon završetka drugog semestra, a najkasnije do završetka trećeg semestra.

U dogovoru sa mentorom, student je u obavezi dostaviti Službi za studentska pitanja tri primjerka Prijave teme master rada, potpisane od strane mentora i kandidata, do 10. u mjesecu.

U prilogu možete preuzeti:

1. Prijedlog za odabir teme i mentora za izradu master rada,

2. Formu prijave master rada, 

3. Pravila formatiranja rada.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za studentska pitanja:

mr Vera Miklovčić-Prenkočević

tel: +382 20 239 036

email: verami@ucg.ac.me 

           veramiklovcic@gmail.com

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.