Fakultet političkih nauka

PRIJAVA TEME MASTER RADA
PRIJAVA TEME MASTER RADA

Studenti master studija nakon završenog trećeg semestra stiču pravo prijave teme master rada. U dogovoru sa mentorom, student je u obavezi dostaviti Službi za studentska pitanja tri primjerka Prijave teme master rada, potpisane od strane mentora i kandidata, do 10. u mjesecu.

U prilogu možete preuzeti:

1. Formu prijave master rada, 

2. Pravila formatiranja rada,

3. Faze prijave teme master rada.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za studentska pitanja:

mr Vera Miklovčić-Prenkočević

tel: +382 20 239 036

email: verami@ucg.ac.me 

           veramiklovcic@gmail.com

Dokumenti

Broj posjeta : 103

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.