Fakultet političkih nauka

Rezultati popravnih kolokvijuma
U prilogu su rezultati popravnih kolokvijuma, kao i pregled predispitnih bodova. Ukoliko nekome nijesu upisani bodovi neka piše saradniku na mail.

Napomena: Kako je i navedeno u ECTS katalogu odgovarajuće ocjene se dobijaju sa 50, 60, 70 itd bodova.

Dokumenti

Broj posjeta : 67