Fakultet političkih nauka

Drugi rok
Četvrtak 11. februar.

Usmeni dio  - 10h

Pismeni dio  - 15h

Broj posjeta : 80