Fakultet političkih nauka

Rezultati kolokvijuma
Rezultati su u prilogu. Maksimum bodova u dosadašnjem dijelu semestra je 5.5 na vježbama i 40 na kolokvijumu. Uvid u testove, petak u 10h.

Na zahtjev studenata, popravni kolokvijum biće pomjeren za naredni četvrtak.

Dokumenti

Broj posjeta : 58