Fakultet političkih nauka

Napomena
Krajnji rok za slanje nacrta kvantitativnog istraživanja je 5. maj (do kraja dana). Nacrte je potrebno poslati na sljedeću mejl adresu: davidovicjovana5@gmail.com

Broj posjeta : 56