Fakultet političkih nauka

Predavanje - promjena termina
Predavanja iz predmeta Istraživanje u komunikološkim naukama će se ubuduće održavati četvrtkom od 15h do 18h, umjesto od 14h do 17h.

Broj posjeta : 60