Anketiranje / materijali i zadaci za domaći zadatak
Ovdje možete preuzeti materijale sa prethodnog predavanja o anketiranju (ppt prezentacija i skraćeno predavanje).

Dijelim i prezentaciju prof. dr Nebojše Janićijevića o istoj temi koja ima i dopunske informacije. 

Zadatak za domaći:

1. Formirani su istraživački timovi na predavanju 23.3.2021. Studenti koji nisu prisustvovali predavanju treba sami da se organizuju u timove od 3-4 istraživača.

2. Treba kreirati anketu (bilo koja oblast istraživanja) koja ima u sebi pitanja na koje anketirani ima priliku da odgovori koristeći:

- kratki odgovor

- dugi odgovor

- DA/NE odgovor

- skalu ocjene intenziteta pojave

- Likertovu skalu

Anketa može biti i anonimna ukoliko istraživački tim tako odluči.

3. Za ovaj domaći zadatak koristi se google forms https://docs.google.com/forms/u/0/

4. Rok sprovođenje ankete je do 28.3.2021. U svaku od anketa uključiti i mene kao ispitanika. 

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.