Fakultet političkih nauka

Komparativni evropski partijski sistemi - termini ispita
 

Završni ispit biće održan 28. juna u 12h,  a popravni završnog ispita 7. jula u 12h.

Podsjećaju se studenti da su u obavezi da radove pošalju profesoru na mejl, najkasnije petnaest dana prije završnog ispita.

Broj posjeta : 29