Građevinski fakultet

ČKIO - rezultati završnog ispita, pregled poena i predlog ocjena, jun 2021. god.
Pregled ispitnih radova će biti organizovan u dogovoru sa studentima. 

Dokumenti

Broj posjeta : 200