Javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije pod radnim nazivom ”Analiza torziono neregularnih konstrukcija” kandidata mr Ivana Mrdaka
UNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET U PODGORICI

  OBJAVLJUJE

 Da će javna odbrana polaznih istraživanja doktorske disertacije pod radnim nazivom: ”Analiza torziono neregularnih konstrukcija”,  kandidata mr Ivana Mrdaka biti održana 30.11.2023. godine, u 11 časova, u sali 103 Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kandidat će  obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program svoje disertacije pred Komisijom za ocjenu prijave doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Srđan Janković, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Marina Rakočević, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Đorđe Lađinović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, (u penziji).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.