Master rad/ Sanja Đenadić/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Master rad pod nazivom:"Kompatativna analiza motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i sastava tijela fitnes vježbača u odnosu na pol" kandidata Sanje Đenadić se nalazi u univerzitetskoj  biblioteci i biblioteci univerzitetske jedinice. Eventualne primjedbe dostaviti Vijeću fakulteta u roku od 7 dana od isticanja obavjestenja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.