Doktorski rad/Dragan Baćović/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Dragana Baćovića pod nazivom: „Nutritivni status djece mlađeg školskog uzrasta u urbanim i ruralnim područjima Crne Gore u odnosu na pol, uzrast, geografsku regiju i nivo fizičke aktivnosti“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  4. dr Izet Bajramović, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
  5. dr Danilo Bojanić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci i biblioteci univerzitetske jedinice na uvid javnosti, u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.