Master rad/Ivan Vujačić/Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Ivan Vujačić javno će braniti master rad na temu: „Analiza kvaliteta i kvantiteta trčanja fudbalera prve crnogorske fudbalske lige”, pred komisijom u sastavu:

  • dr Kosta Goranović, predsjednik
  • dr Jovan Gardašević, mentor, član
  • dr Jovica Petković , član

Odbrana će se održati dana 16,04.2024. godine sa početkom u 10.30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.