Fakultet političkih nauka

Tekst za vježbe 14. 11.
Za sljedeće vježbe iz Etniciteta i etničkih odnosa potrebno je pripremiti tekst od Putinje i Stref - Fenara, poglavlje “Od imigranta do etnika” iz knjige Teorije o etnicitetu, str. 70-93. Tekst možete naći u skripti za vježbe.

Alternativno, studenti mogu pripremiti tekst koji je u attachment-u.

Dokumenti