Fakultet političkih nauka, 25.05.2020

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitni terminiIspit iz predmeta Socijalni rad sa licima sa invaliditetom:

Završni ispit - 12.06. u 9h (prvih 20 studenata po broju indeksa)

                     - 12.06. u 14h (ostali)      

Popravni završni ispit - 26.06. u 9h (prvih 20 studenata po broju indeksa)

                                -  26.06. u 14h (ostali)      

Broj posjeta : 125