Fakultet političkih nauka, 10.10.2019

Politička sociologija - plan radaPredmet Politička sociologija za studente po starom programu biće organizovan tako da studenti polažu dva kolokvijuma po 25 bodova, i završni ispit od 50 bodova.

Literaturu za kolokvijume možete pronaći u kopirnicama u blizini fakuteta pod nazivm Hrestomatija za vježbe iz Političke sociologije.

 

Termini kolokvijuma:

Prvi redovni - 31.10

Prvi popravni - 7.11

Za prvi kolokvijum spremati: Priroda države, pp. 14 – 34; Država i drugi kolektiviteti, pp. 34 - 59; Politička ideologija i politička kultura, pp. 189 – 214

 

Drugi redovni - 19.12 

Drugi popravni - 26.12

Za drugi kolokvijum spremati: Totalitarizam, pp. 283 – 313; Demokratija, pp. 314 - 337; S one strane ljevice i desnice pp. 72 – 89, 179 - 185, 285 – 293, 428 - 445;  Izborne koalicije i procesi formiranja vlasti, pp. 552 - 566

Studenti su dužni da polažu kolokvijume. Prenos bodova iz prethodnih studijskih godina nije moguć. Tačna satnica biće naknadno određena.

 

Drugi dio obaveza tiče se usmenog ispita. Literaturu i ispitna pitanja možete pronaći u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 163