Fakultet političkih nauka, 28.10.2019

Kolokvijum i popravni kolokvijumPrvi i popravni prvog kolokvijuma iz predmeta Politička sociologija održaće se 31.10 i 7.11 u sali 4 prema sljedećem rasporedu:

 

Novi program:

Politikologija i međunarodni odnosi - br. indeksa 1/2019 do 141/2019 u 13-13:15h

Politikologija i međunarodni odnosi - br. indeksa 1/2018 do 78/2017 u 13:20-13:35h

Socijalna politika i socijalni rad - br. indeksa 87/2019 do 90/2019 u 13:20-13:35h

 

Stari program:

Politikologija - 8/2016 do 35/2015 u 13:40-13:55h

Međunarodni odnosi - 58/2016 do 97/2011 u 13:40-13:55h

Novinarstvo - 132/2016 do 123/2012 u 13:40-13:55h

Evropske studije - 165/2016 do 170/2012 u 13:40-13:55h

Socijalna politika - 98/2016 do 274/2011 u 13:40-13:55h

 

Prenos bodova iz prethodnih studijskih godina nije moguć.

Broj posjeta : 148