Fakultet političkih nauka, 22.12.2020

Priprema za kolokvijumPripremni čas iz predmeta Metodologija političkih nauka održaće se uživo, u 12.00 sati.

Broj posjeta : 45