Fakultet političkih nauka

Uvid u rezultate popravnih kolokvijuma
Uvid u rezultate popravnih kolokvijuma može se ostvariti u utorak 25.12. u 14h u kabinetu saradnika.