Fakultet političkih nauka, 31.12.2020

Završni ispit - 31.12.2020 13:27Završni ispit iz Međunarodno poslovnog prava biće održan 11. januara 2021. godine sa početkom u 15 časova. 

Popravni završni ispit iz Međunarodno poslovnog prava biće održan 25. januara 2021. godine sa početkom u 12 časova. 

Materija završnog ispita obuhvata poglavlja: 

Ugovor o kontroli kvaliteta:

 Ugovor o uskladištenju;

Ugovor  o špediciji;

Ugovor  o zastupanju;

Ugovor posredovanju;

Ugovor o komisionu)

Međunarodni posao osiguranja;

Ugovore o turističkim uslugama.

Moderni ugovori – Finansijski lizing, Faktoring, Franšizing,

Pravo stranih ulaganja.

Međunarodno arbitražno pravo;

Poslovi plaćanja i obezbjedjenja izvršenja (Dok. akreditiv,Bank. garancija, Dok, Kliring);

Dokumenti

Broj posjeta : 147