Kolokvijum iz predmeta MPP - 28.11.2023 08:23
Studenti mogu polagati kolokvijum u dva termina po izboru, bilo kojeg dana kada su zakazani konsultativni časovi iz predmeta, uz najavu predmetnom nastavniku. 

 

Materija kolokvijuma obuhvata sledeća poglavlja:

- Pojam i predmet MPP-a;

- Mjesto MPP-a u okviru pravnog sistema;

- Izvori MPP-a;

- Načela MPP-a;

- Novi međunarodni ekonomski poredak;

- Država kao subjekat MPP-a;

- Međunarodne organizacije kao subjekat MPP-a;

- Privredne organizacije kao subjekat MPP-a (Strana ulaganja u privredno društvo; Strana ulaganja u posebne oblike organizacije; Mulitinacionalne kompanije);

- Nastanak i razvitak MPP-a;

- Posao međunarodne kupovine i prodaje robe.

Materija kolokvijuma je data prema udžbeniku prof.dr Radomira Đurovića, Međunarodno provredno pravo, 2004. godine. 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.