Fakultet političkih nauka

Popravni ispit - nova satnica
Popravni septembarski rok će početi 17. 09. u 10h umjesto u 09h kako je ranije planirano.

Broj posjeta : 71