Fakultet političkih nauka, 05.07.2019

SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini za avgust/septembarObavještavaju se studenti koji polažu predmet Savremena politička istorija u avgustovskom odnosno septembarskom roku, da će se ispit održati u sljedećim terminima, u sali 4:

29.08.2019. od 09:00h I rok

12.09.2019. od 09.00h II rok

Kolokvijum će se raditi usmeno, u sklopu cjelokupnog ispita.

Studenti koji su zadovoljni brojem bodova sa kolokvijuma, ukoliko su osvojili manje od 30 bodova na kolokvijumu, odgovaraju tri pitanja, po jedno iz I, II i III grupe pitanja.

Studenti koji su zadovoljni brojem bodova sa kolokvijuma, ukoliko su osvojili više od 30 bodova na kolokvijumu, odgovaraju dva pitanja, po jedno iz II i III grupe pitanja.

Studenti koji nijesu zadovoljni brojem bodova sa kolokvijuma izvlače četiri pitanja i to: dva iz prve grupe i po jedno iz druge i treće grupe pitanja.

Za najvišu ocjenu potrebno je spremiti jednu jedinicu dodatne literature.

Broj posjeta : 219