Fakultet političkih nauka, 12.10.2017

Domaći zadatak ILink za I domaći zadatak možete naći ovdje.

Sva objašnjenja u vezi sa domaćim zadatkom, kao i materijal koji je neophodno pročitati kako biste mogli odgovorili na zadata pitanja, možete naći na sajtu www.engleski.tk

Rok za predaju domaćeg zadatka je ponedjeljak, 16.10. u 15.00 časova.