Fakultet političkih nauka, 26.03.2018

Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet Engleski jezik - stručni IIREDOVNI KOLOKVIJUM iz predmeta engleski jezik - stručni II za smjer Evropske studije održaće se 04.04. (sala III) u  terminu nastave od 9:15 - 10:15 

Studenti su u obavezi da pokažu neki identifikacioni dokument - (lična karta, indeks, pasoš ili vozačka dozvola), u suprotnom ne mogu polagati ispit.

 

Predmetni saradnik

Tiana Čović